Naša chovateľská stanica   

(English version below)

Naša prvá chovná fenka sa volá Foxy Faith Silver Faith  čo v preklade znamená prešibane verná , strieborná vernosť. Pochádza od chovateľky Lucie Skálovej  z Liberca z chovnej stanice „Silver Faith“.
„Faith“, ako ju voláme, si priviezol koncom októbra 2009 môj syn Filip.
Od prvého dňa sme si ju všetci zamilovali, krásnu malú striebornú guličku s modrými očami.
Syn veľmi dlho plánoval a svedomite vyberal šteniatko s dobrým genetickým základom a predpokladmi pre poľovné upotrebenie. Bol poľovník a od malička ju brával so sebou  do revíru, na prechádzky po lese, na horské túry a kdekoľvek, aby si zvykala na to čo má weimar geneticky dané a to je lovecký inštinkt.
Taktiež je veľmi dobre socializovaná, nemá problém s deťmi, ľuďmi a so psami. Má nekonfliktnú, priateľskú a vyrovnanú povahu. Nie je to len lovec, ale aj veľmi milý domáci spoločník.
Je veľmi úspešná  na výstavách a na pracovnom poli.

Faith je právoplatným členom našej rodiny. Žije s nami v rodinnom dome s veľkou záhradou. Vonku na prechádzke, alebo na poli v teréne a v revíre je vytrvalý lovec a veľmi rada pracuje. Doma je príjemný a prítulný spoločník, rada sa mazná a ma vyhradené svoje miesto v obývačke na svojej sedačke. Pohybuje sa voľne po celom dome.
Od prvého kontaktu bola učená k zvládnutiu hygienických návykov čo veľmi rýchlo a dobre zvládla, taktiež výcvik základnej poslušnosti. Jesenné skúšky stavačov a farbiarske skúšky absolvovala v 1 cene. Je veľmi milá a rýchlo sa učí.

Plánované šteniatka budú tiež odchované v dome. Po 4 týždňoch, záleží od počasia, budú postupne pomaly vynášané na záhradu . Samozrejme spinkať budú v dome.

Syn Filip plánoval Faith  uchovniť, bohužiaľ sa mu jeho sen a plán nepodaril uskutočniť. V apríli 2012 mal tragickú nehodu, pri ktorej zomrel. Táto chovná stanica je venovaná  jeho pamiatke.


Ako vznikol názov chovnej stanice?


Pár týždňov po synovej smrti som sa musela na mesiac vrátiť do Írska, kde som v tom čase pracovala.
Boli to pre mňa, a ešte stále sú ,veľmi ťažké chvíle.
Išli sme sa prejsť s manželom k moru na krásne miesto „ Dalkey“ Co. Dublin, kde sa naposledy môj syn potápal s delfínmi. Veľmi sa mu tam páčilo, bolo to jeho obľúbené miesto.
Na prechádzke sme stretli pani s weimarom, veľmi ma to nadchlo. Hneď sme sa začali spolu rozprávať. Pani videla, že som smutná, tak som jej povedala o našej tragédii, bola veľmi milá a ponúkla mi, že kedykoľvek môžem ku nej prísť a isť s jej „Sky“ von. Pani sa volala Rose . Takto  vznikol chránený názov našej chovnej stanice „SKY  ROSE„ čo v preklade znamená  „Nebeská Ruža“. Myslím, že weimarské plemeno je hodne tohto názvu.
Chodili sme tam veľmi často, ale nikdy pred tým som tam tu pani nestretla. Verím tomu, že to bolo znamenie, ako pokračovať vo Filipkovom neuskutočnenom sne.

Naša fenka je pre nás jedinečná a veľmi veľa pre nás znamená.

Našou samozrejmosťou je špičková a kvalitná starostlivosť o našu fenku , takisto aj o šteniatka a ich potomkov. Našim cieľom je odchovať typických potomkov pre plemeno. Priorita je zdravie a pohoda našej fenky a jej šteniatok.

Šteniatka sú  s radosťou očakávané, krytie je dlhodobo plánované s kvalitným chovným psom. Vyberáme nepríbuzenské krytie schválené poradcom chovu weimarských stavačov v dokonalom zdravotnom stave a spĺňajúci štandard Weimarských stavačov.


Majiteľov našich odchovancov sa snažíme vyberať veľmi starostlivo , požadujeme minimálne jednu nezáväznú návštevu ešte pred zazmluvnením šteňata.
Šteniatka budú od nás odchádzať vo veku 8 týždňov , zaočkované, odčervené, s čipom, petpasom a preukazom pôvodu. Samozrejmosťou je kúpna zmluva .

Chovateľská stanica bola zaregistrovaná dna 18.09.2013 pod registračným číslom  FCI 163/13 , má v registri SKJ a medzinárodnom registri FCI chránený názov  SKY  ROSE.

About Sky Rose Weimaraners
 

Our first breeding Weimaraner lady dog is called Foxy Faith Silver Faith.  She comes from Ms Lucie Skálová, the owner of “Silver Faith” dog breeding station in the Czech Republic.
"Faith", as we call her, was brought to our home by my son Filip at the end of October 2009.
The first moment we saw her, we all fell in love with her, with that beautiful, silver little ball, with blue eyes.
Our son had been working on the idea for a long time, learning carefully how to pick up a dog correctly, with a good genus and abilities for hunting use. He was a hunter and since the very beginning, he used to take little Faith with him for walks in the forest, to the mountains or the hunting ground for her to get used to the environment and objectives, which the Weimaraner, with its genetically-given hunting instinct, is originally bred for.
Faith behaves, is well socialized, she has no problems with children, people or with dogs. She is of a non-confrontational, friendly and balanced nature, and is not only a working/hunting dog, but also a very nice home companion, a dear pet.
She has been very successful at shows and in the field.

Faith is a full member of our family. She lives with us in a family house with a large garden. During walks, in the field or hunting district, she is a tireless hunter and delighted to work, At home, she is a friendly and affectionate companion, likes to cuddle and the reserved place for her is on the sofa in the living room. She moves freely inside the house.
The puppy Faith mastered hygiene habits fast and well, and was a success at a basic obedience/agility training as well. She won 1. Merit at the Autumn Exam (Tan) and blood track exam as well. She is very nice and learns quickly.

The planned puppies will be kept in the house. After 4 weeks, depending on the weather, they will be gradually taken out to the garden, however, in the night they will stay in the house, of course.

Our son Filip planned to start dog breeding with Faith, but, unfortunately, his dream and plan did not come true. In April 2012 he had a fatal accident and died. This dog breeding is dedicated to his memory.



Where the name of this dog breeding station came from?

A few weeks after my son's death, I had to return for a month to Ireland, where I worked at that time.
It was and still has been for me a very difficult time.
I and my husband, we went to the sea, to a beautiful place called "Dalkey". 

It is in Co. Dublin, where we lived and where my son dived with dolphins when visiting. He really liked it there, it was his favorite place.
During the walk there we met a lady with a Weimaraner. I got really excited about that, we stopped and began to talk. The lady saw that I was sad so I told her about the tragedy of our family. She was very nice and suggested that whenever I would feel like I could come to her place and take her ​​"Sky" out for a walk. The lady’s name is Rose. There comes “SKY ROSE”, the trade name of our dog breeding. I think that the Weimaraner breed is worthy of the name.
We had been going there for a walk there very often, but I had not met Ms Rose ever before. I believe that it was an omen to continue in making Fillip’s dream come true.

Faith, our lady dog, is unique and means for us very much.

We take a top and high quality care of our lady dog, as well as of her offspring and further generation. Our goal is to breed offspring typical for the breed. The priority is health and well-being of our lady dog and her puppies.

Puppies are expected with joy, the mating is long planned with carefully chosen good-class male dog. We orientate ourselves to a non-relational breed approved by the counselor of the Weimaraner Breed Club. The male dog has to be of perfect health and meet the standard of Weimaraner.

We try to choose the future masters of our puppies very carefully; we require one visit at least before signing the selling contract that is a must.
Puppies will be taken when they are 8 weeks old, each vaccinated, wormed, with a chip and pet passport and some pedigree, and of course there is the selling contract.


Our dog breeding was registered on September 18, 2013 under the registration No. FCI 163/13 and the name of SKY ROSE.