Plánované krytie / Planned matings - January 2014

29.11.2013 18:36

Tak a je to tu...:)

Milí priatelia s potešením Vám možeme oficiálne predstaviť FAITHINHO partnera, ktorým sa stal krásny psík importovaný až z ďalekej Austrálie   BROMHUND SENSATION AT GREYNIE alias Lucky.

Krytie je naplánované na január 2014.
Šteniatka by sa tak mohli narodiť v marci 2014.  
Odber šteniatok bude možný v máji 2014.
V prípade akýchkoľvek otázok, alebo rezervácie šteniatka
nás možete kontaktovať telefonicky, e-mailom, cez facebook alebo vypísaním kontaktného formulára na našej webovej stránke
Ďakujeme Vám za Vašu návštevu a sledujte nás aj na Facebooku pod skupinou Sky Rose Weimaraners

 

 

 

So there you have it ... :)

Dear friends it is my pleasure as we can formally introduce Faithʹs stud dog.
It has become a beautiful dog imported from Australia  BROMHUND SENSATION AT GREYNIE   alias Lucky.
Planned matings is for January 2014.
Puppies could thus be born in March 2014.
Take a puppies to your lovely home will be possible approximately in May 2014.
If you have any questions or you like to reserve puppies
you can contact us by phone, email, through facebook or by writing the contact form on our website
Thank you for your visit and follow us also on Facebook under the group Sky Rose Weimaraners