Faith sa stala poľovne upotrebiteľnou

06.11.2013 16:46

Dňa 29. 08. 2013 v Radošine sa Faith stala poľovne upotrebiteľnou úspešným vykonaním farbiarskych skúšok stavačov v 1. cene v plnom počte bodov.